Fenole

Fenole to grupa organicznych związków chemicznych charakteryzujących się obecnością grupy hydroksylowej (-OH) połączonej bezpośrednio z pierścieniem aromatycznym. W kosmetykach, używane są ze względu na ich właściwości antyseptyczne, przeciwutleniające i konserwujące. 

Właściwości

Antyseptyczne, przeciwutleniające, konserwujące.

Działanie

Fenole mogą działać jako skuteczne środki antyseptyczne, niszcząc lub hamując wzrost mikroorganizmów. Posiadają również właściwości przeciwutleniające, chroniąc składniki produktów przed utlenianiem.

Skutki uboczne

Fenole mogą być drażniące dla skóry, oczu i układu oddechowego. W wysokich stężeniach mogą wywoływać reakcje alergiczne i są potencjalnie toksyczne.

Występowanie

Fenole można znaleźć w niektórych rodzajach mydeł, kremach antyseptycznych, produktach do pielęgnacji skóry oraz w kosmetykach z dodatkowymi właściwościami konserwującymi.

Składnik znajdziesz w produktach